#122312
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חברי ענו תשובות מחכימות ונכונות.

תקנות החשמל אכן דורשות הפסקה בזמן מרבי של 5 שניות.

ישנם מקרים רבים שבהם אנו משהים במתכוון את ההפסקה כמו במפסקים מקטגוריה B, או במפסקי פחת המשמשים להגנה בלעדית.

חייבת להיות הגדרה של הזמן המרבי שניתן להגדיר ובתקנות הוגדר זמן זה כ-5 שניות.

במא”זים אפשר להסתמך על האופין התרמי ולקבוע את זרם הפעולה שיגרום בוודאות למפסק להפסק תוך 5 שניות. במפסקים אוטומטיים תלת פאזיים אין הדבר כך מאחר והאופין מתייחס לעומס תלת פאזי ולא למצב של עומס חד פאזי או קצר חד פאזי ולכן קיימת הדרישה לפעולה באמצעות המנגנון המיידי או בהשהיה לזמן קצר.

לפיכך תשובה מתאימה תהיה להסתמך על האופיין של המבטח (נתיך או מא”ז) בצרכנים חד פאזיים ולדרוש פעולה מיידית או מושהית לזמן קצר במפסקים אוטומטיים תלת פאזיים.