#122313
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. ישנה מצגת מפורטת העוסקת בכבלי מתח גבוה בלשונית מאמרים.

2. תפקיד הסיכוך הינו ליצר שדה חשמלי אחיד לכל הכוונים סביב למוליך המתח הגבוה. פגם בסיכוך או העדרו יגרמו לפריצת הבידוד כתוצאה מנטית השדה החשמלי לכוון אחד.

3. נכון, רצוי להאריק את הסיכוך בצד אחד ואת הצד השני להשאיר מנותק או לחברו בכוכב (אם המתח בקצה המנותק אינו יכול לגרום פגיעה באדם או בבידוד החיצוני). במקרה שיש מעגל סגור כמו בהארקת הסיכוך בשני הצדדים, או הארקה בצד אחד וחיבורו בכוכב בצד האחר, יש להעביר מוליך המחובר לסיכוך בשטח חתך זהה, חזרה דרך שנאי הזרם דרכם עובר הכבל למניעת שגיאת מדידה, בשל הזרם שבסיכוך.