#122319
dror-123
משתתף

שלום

רק כדי לחדד את הנושא..

6.6 זרם נומינלי נימצא באיזור אי וודאות,ולכל יצרן מאז יש אופיין שונה

למה לא להיסתמך על התקן שהוא 10 כפול זרם נומינלי?

מה העניין לגבי מאז דגם B.

איזה ערך מוזן במכשירי בדיקה דוגמת MI3125?? הרי ביצרנים שונים אופיינים שונים..

תודה רבה לעונים