#122326
elad
משתתף

שלום אריאל,

במשרדי הייטק ישנם עמדות עבודה שולחנות בעלי מסגרת ורגליים מתכתיות. מתחת לפלטת השולחן מותקנת תעלת רשת לצורך הזנת קופסאות בתי תקע בעלות מבנה פלסטי.

האם במקרה זה יש צורך להגן בפני חישמול על תעלות אלו?

כמו כן, אם מותקנים בתי תקע מחומר מבודד על משטח מתכתי, האם יש צורך לחבר לפה”פ את המשטח המתנתי?, מדובר על משטח מתכתי בשטח של 1 מ”ר.

תודה