#122329
Eton
משתתף

נדרש הגנה בפני חשמול על כל המתקן 

לא ציינת סוג הלוח 1 או 2 וגם לזה יש לתת הדעת .

הצעתי להתקין מפסק משולב פחת בלוח סוג 2  ( שיכול להיות מותקן עי מערכת המדידה) 

ערך זרם התקלה שיתפתח  116 אמפר,משמע ניתן יהיה לכוון לערך  i דלתא 10 אמפר  ודלתא t לערך 3 שניות .