#122335
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. איני אחראי לערכים הקיימים במכשירי Metrel. איני יודע על סמך איזה נתון הם נרשמו.
  2. מא”ז מדגם B נפסק מיידית בזרם של 5*In ולכן ניתן להשתמש בו במקומות בהם עכבת לולאת התקלה גבולית או גבוהה במקצת מהעכבה הנדרשת לו המעגל היה מוגן באמצעות מא”ז מסוג C.
  3. הפסקת זרם יתר במא”זים לזרם נקוב של עד 32 אמפר, תתרחש תוך לכל היותר 5 שניות בזרם של 6.6*In.