#122341
arielsegal
מנהל בפורום

איני יכול לפרט.

קיימת השפעה של אינטרסים בכל מיני סעיפים של התקנות, זו הסיבה המרכזית שוועדת ההוראות (שהיתה הגורם שהכתיב את תקנות החשמל) פוזרה על ידי שר האנרגיה (שטייניץ) ב2017.