#122343
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עליך לפנות לראש המגמה או למנהל אקדמי במכללה בה הנך לומד, שיבדקו האם על פי המקצועות שלמדת תהיה זכאי להרשם בפנקס המהנדסים במדור מערכות הספק.

במידה והתשובה היא כן, תוכל לקבל רשיונות מתאימים ותוכל גם להמשיך ולהתקדם לרשיון בודק.