#122344
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. מכשיר משולב אינו מתאים מאחר והוא אינו מיצר זרם של 10 אמפר דיוקו אינו מאפשר למדוד את הערכים האופייניים לאתר זה (בשל מגבלת תחומי המדידה בהם עומד המכשיר על פי התקן).

2. יש להשתמש במיקרו-אוםמטר שמבדע בדיקת רציפות בזרם של 10 אמפר או יותר, או במכשיר יעודי לאתרים רפואיים.