#122353
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מניח שאתם משתמשים בכבל מאריך.

מניל ששטח החת שלו מכסימום 2.5 ממ”ר.

אם הצריכה היא אכן של 600W (10 גופים) הרי הזרם הוא 25 אמפר.

מה הפלא שמפל המתח גדול מהמותר והגופים מהבהבים. 

כתוצאה מהזרם הניכר, הכבל מתחמם התנגדותו גדלה, מפל המתח גדל והמתח לגופים אינו מספק.

הגדלת המתח ל- 48V אכן תפחית את הזרם בחצי (שגם הוא גבוה יחסית) אבל תגדיל את הסיכון.