#127799
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מכשירים לא אמורים להכנס ארצה עם תקע אירופאי.

בכל מקרה כזה חייב היבואן להתקין מתאם תקני שאינו מאפשר ניתוק של התקע מהמתאם.

מכון התקנים אינו מקפיד לחסום יבוא של מכשירי חשמל שאינם בעלי תקע בתקן ישראל 32. יש להחמיר בענישה ליבואנים שאינם מקפידים להתקין מתאם. 

שימוש בתקע אירופאי בשקע ישראלי מותיר את המכשיר החשמלי ללא ההארקה

הבעיה גדולה במיוחד במכשירים שמחוברים לבתי תקע שאינם מוגנים באמצעות מפסק פחת, או שמפסק הפחת אינו תקין או אינו מתאים. במקרה זה חשמול עלול להסתיים במוות.