#127800
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התופעה שציינת אכן נפוצה ועצוב שחשמלאים חסרי הבנה וידע מספק גורמים לפסילתם של לוחות חשמל מעמידה בתקן.

הנקודות שהעלית אכן מדויקות וחשובות ומהוות כלי מצוין לחברות הביטוח במקרה של שריפה או ארוע בטיחותי אחר. חברות אלה נמנעות מלשלם את הנזק וכן תובעות את החשמלאי שהתקין את האביזרים הנ”ל.