#127804
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אלה מרחקים מזעריים שחייבים שמאפשרים גישה ותחזוקה של הלוח.

חשוב מאוד לשמור על מרחקים אלה ויותר כדי לאפשר מילוט ואפשור לגזים שנפלטים בעת קשת חשמלית בלוח