#127805
arielsegal
מנהל בפורום

מפסקים וציוד בלוחות חשמל נבדקים לעמידתם במתחי יתר ובברקים.

מאחר ומגני ברק ומגני מתח יתר מחוברים במקביל לציוד חשמלי הם מגבילים את המתח לכלל הציוד החשמלי במתקן ובכלל זאת גם לציוד שבלוח ובמפסק הראשי.