#127806
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מניח שכוונתך ל- 10kV.

 בבדיקות מתקנים יש תקנים ובדיקות מתבצעות עלפיהם.

המטרה של בדיקת התנגדות בידוד היא לגלות פגמים בבידוד וככל שמתח הבדיקה גדול יותר הסיכוי לזהות פגמים גדל.