#127828
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עקרונית יש לבדוק רציפות הארקה.

בפועל מסתפקים בבדיקת עכבת לולאת התקלה בעמוד האחרון בכל מעגל, בדיקת אופן ההתקנה בעמוד ובדיקת המרכזיה.

בדיקת מרכזית תאורה וכלל העמודים עשויה לקחת זמן רב מאוד.