#127829
difrentional
משתתף

שלום אריאל,

איך מיישמים הגנה לעגורנים באתרי בנייה. האם התקנת מפסק ראשי עם ממסר זליגה מובנה מקובל? היות והפסקת העגורן תוך כדי תנועה כתוצאה מזליגה אינה רצויה. האם ישנו מפסק ללא ממסר זליגה וקיימות מערכות פנימיות בעגורן עצמו המתריאות במצבי זליגה?