#127837
michael80
משתתף

ערב טוב,<br />
לאחרונה קניתי מכשיר כלשהו הביתה,אותו מכשיר הגיע עם שני כבלים בתוך הקופסא,אחד כבל עם תקע אירופאי והשני עם תקע ישראלי.<br />
פניתי ליבואן עם השאלה למה הם שולחים עם תקע אירופאי?הריי אדם שאינו חשמלאי יכול לחבר דרך כל אחד מהכבלים שהגיע בערכה..<br />
לדבריו של היבואן,שעפ”י חוק הם מחוייבים לספק כבל ישראלי ואסור להם להוציא דבר שהגיע מחו”ל.<br />
אבל יחד עם זאת,הם צריכים לרשום בהוראות באיזה כבל יש להשתמש..