#127838
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עגורן כמו כל מתקן חשמלי אחר חייב להיות מוגן בפני חשמול.

לפיכך מודדים את עכבת לולאת התקלה בלוח המנוף ובהתאם לכך מגדירים את המפסק האוטומטי ואת פונקציות ההגנה בלוח המזין.

כנ”ל גם בלוחות משנה (אם קיימים בעגורן) או בציוד שמותקן על המנוף.

במרבית המקרים מספיק מפסק עם הגנות אלקטרוניות וכשזה אינו נותן תשובה מספקת ניתן לשלב פונקציות G או פחת.

כמובן שהכוונה למפסק פחת שמתאים למתקן ולא מפסק פחת לזרם דלף של 30mA.