#127839
lior84
משתתף

שלום,מצטרף לשאלה,<br />
חשמלאי לרוב אינו בקיא בתקנים,לוח שעומד במפעל מספר שנים,איך ניתן לדעת האם הוא יוצר לפי תקן 61439,כך שבמקרה זה איני יכול להתקין ציוד בלוח של חברות אחרות?<br />
ולפי מה אני יודע כמה פנוי צריך להשאיר,כך אסור יותר להתקין עוד ציודים?