#127844
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הוא צודק לחלוטין, כך יש לחבר מתנע למנוע חד פאזי משתי סיבות:

1. במרבית המתנעים קיים מנגנון דיפרנציאלי שמזהה זרם זהה בשלשת הפאזות כדי למנוע את פעולת המנוע באבדן פאזה. אם מחברים 2 מוליכים בלבד, יזהה המנגנון הדיפרנציאלי אובדן פאזה ויפסיק את המנוע.

2. אפיין פעולת הגנת זרם יתר מתייחס להעמסה סימטרית בשלשת הפאזות. לפיכך ההגנה תפעל אך באופין שגוי