#127849
999Eldad
משתתף

נכון,המדחס לא יניע אם קבל ההתנעה מנותק,אבל אני מדבר על התנתקות

הקבל תוך כדי עבודה.

כשהמדחס כבר בעבודה ורק אז הקבל מתנתק,אני מעריך שהמדחס

ימשיך לעבוד כי הוא כבר בתנופה,לא?

אמנם הוא יעבוד בצורה לא חלקה,יהיה איטי יותר

ויצרוך יותר זרם.

שאלתי היא,כמה יותר זרם(בערך סדר גודל)הוא יצרוך במצב הזה?

כמובן,אחרי שנכבה את המדחס,סביר להניח שהוא לא יניע שוב.

אבל כאמור אני מדבר על ניתוק הקבל תוך כדי עבודה.

תודה.