#127852
Matzri
משתתף

אריאל תודה רבה!

אנחנו נעשה אפילו תת לוח, תחת ההנמכה של הגבס עם מאמתים ליחידות הפנימיות לניהול השוטף טוב יותר.

במידה ורוצים להגדיל ראש, האם ניתן להגדיל את המאמת ל 20 אמפר ? על תשתית קיימת של 2.5 ממ מעגל יחיד בקו, או שיש צורך להחליף את הכבל ל 4 ממ ? 

 

תודה!