#127853
Power
משתתף

שלום difrentional

במקרה של החלפה מא”ז 63A C למפסק אלקטרוני עם השהיה, אז מתקן רפואי אחר  שהוא מזין לא יהיה מוגן מפני חישמול,בגלל שלא יהיה הפסקה פחות 5 sec.

גם יקר להחליף מא”ז למפסק אלקטרוני. 

פשות לפי סעיף 7 של תקנה של אתר רפואי נדרשת סלקטיביות. 

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):