#127859
Asafg
משתתף

היי

לדעתי אסור, מכיוון שכל מוליך אפס והארקה צריך בורג משלו, ואם חיברת למפסק פחת שני מוליכים בסופית, ברגע שתנתק את האפס מפחת אחד ניתקת גם מהשני, מומלץ לשים פס אפסים לפני פחת ואחרי פחת.

באותו נושא נתקלתי לא פעם בבניינים שהאפסים לכל האוטומט חדרי מדרגות מגושרים מאוטומט לאוטומט….

האם יש החרגה לזה בתקנות החשמל או שלכל אוטומט מדרגות צריך להביא אפס משלו מפס האפסים? לעיתים מדובר על 7 אוטמטים ואף יותר….