#127860
M.B
משתתף

שלום, 

מדובר על מוליכים גמישים כאשר שני המוליכים מתחברים לסופית כפולה המיועדת לשני מוליכים. מצב כזה מותר בתקנות?

פס אפסים לפני ואחרי פחת הוא דבר ישים בלוחות חשמל?