#127865
Samy
משתתף

לכל חברי הפורום 

נראה לי תקין להתקין שני מוליכי אפס גמישים עם סופית כפולה 

 

צריך לזכור שלפעמים הלוח עבר כל כך הרבה שינויים ותוספות שכעת אין מקום להוסיף מהדק אפס כמתואר 

ברור שאם יש מקום אז עדיף ואף רצוי מהדק פס כמתואר 

מעניין מה חושב אריאל על נושא זה