#127866
Samy
משתתף

לאריאל שלום רב 

מה נידרש לבצע בכל פעם שנידרש להוסיף או להחליף אביזר בלוח עם תקן 

לפי הבנתך כל שינוי חייב להתבצע רק עי’ היצרן 

ומה נדרש החשמלאי לעשות אם הוא הוזמן עקב תקלה באחד האביזרים 

להזמין יצרן 

לא נראה סביר כיוון שהלקוח דורש להחזיר את הלוח לתפקוד מלא ומהר ככל שניתן 

אשמח להתייחסותך

בברכה

סמי רז