#127869
difrentional
משתתף

שלום power

אם הבנתי נכון על מנת שהמפסק 63 יתן במקביל  מענה של 5 שניות באיזור אחר יוצא   שמפסק 63 מזין מפסק 16 באיזור 1 ובמקביל מזין צרכן ישירות באיזור אחר. אישית לא מכיר חיבור כזה

לדעתי התקנה של הפסקת המעגל בפרק זמן שלא יעלה מעל 5 שניות מתייחסת למבטח המגן על המעגל ולא מחייבת גם את המבטח במעלה הזרם. למשל c25 שמזין c10 והזרם קצר המזערי 100 אמפר לא מתקיימת  הדרישה זו עבור c25.

בנוסף בעוצמת קצר שתיארת מדובר על הפעלת מפסק 16  בתחום המיידי כך שהכיוונון הוא ברמת עשיריות השנייה במפסק 63.

.