#127875
arielsegal
מנהל בפורום

בין מוליכים ובינם לבין האדמה יש קיבוליות. כאשר יש מתח בין המוליכים מתפתח זרם קיבולי בינם וכן בשל השדה החשמלי מתפתח מתח כלפי האדמה. 

המתח כלפי האדמה שווה למחצית מהמתח הפאזי.

אם תפעיל מקור צף ותחבר אליו כבל ארוך תוכל להיווכח בכך בעצמך.

ככל שאורך המעגל (המוליכים) גדול יותר גדל גם הזרם הקיבולי כלפי האדמה. הזרם בכל אחד מהמוליכים שווה וסכומם שווה לאפס. (ראה תרשים מספר 1)

לפיכך אדם שיגע במוליך כזה מתחבר במקביל לקבל ומאחר והתנגדותו קטנה יותר הזרם הקיבולי יעבור דרכו במקום בקבל (ראה בתרשים השני)