#127876
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. יש לתכנן לוח עם מרווחים גדולים משמעותית בין הציוד החשמלי שבתוכו.
  2. אין להצמיד מוליכים זה לזה כדי למנוע חימום הדדי.
  3. יש להשתמש במפסקים עם הגנות אלקטרוניות ולא עם מנגנונים תרמומגנטיים שמייצרים חום עצום.
  4. ניתן להתקין מאווררים שיוציאו אוויר מהלוח וכניסת האוויר תהיה דרך מסננים. (יש לנקות או להחליף את המסננים לעתים)
  5. יש לבצע סימולציה של הטמפרטורה בלוח בהתחשב בתנאי הקיצון שתיארת וכן להמנע משמש ישירה על הלוח.