#127883
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא ממש הבנתי את שאלתך.

תקנות החשמל מאפשרות שימוש במפסק פחת כהגנה בלעדית על פנסי תאורה המותקנים על עמודים מחומר מוליך.

מאידך התקנה כזו אינה רצויה מהסיבות הבאות:

  1. מפסקי פחת רגישים לזעזועים ורכב כבד שעובר עלול לגרום להפסקתם.
  2. המעגלים ארוכים מאוד (שגורמת לזרם קיבולי ניכר) ובעמודי תאורה מצטברת לחות רבה מאוד כך שצפויות הרבה הפסקות שווא. 
  3. קל מאוד לייצר הארקה טובה בעמודי תאורה שמשתרעים למרחק ניכר באמצעות אלקטרודה אופקית.

לפעולה של תאורת רחוב ולפעולת רמזורים יש חשיבות בטיחותית רבה מאוד למניעת תאונות, אלימות, נפילה, ועוד. רצוי לא להגן עליהם באמצעות מפסק פחת מהסיבות שציינתי