#127895
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. הציטוט שהבאת מהתקנות מוכיח שאכן אין צורך להאריק סולמות או תעלות כבלים. כבלים אינם מוליכים מבודדים ואינם ציוד חשמלי. סולם כבלים או תעלת כבלים לא מוזכרים שם!
  2. לו היה נדרש להאריק סולמות כבלים היה צורך להשתמש במוליכי הארקה מתאימים לשטח חתך הפאזה של הכבלים בעלי שטח החתך הגדול ביותר המותקנים על הסולם (בהתאם לנדרש בתקנות הארקות). בפועל מתקינים מוליך הארקה בשטח חתך של 10 ממ”ר שמשמש להשוואת פוטנציאלים ולא להארקה. 
  3. עליך לעשות לעצמך סדר לקרא את כל הדיון ולהבין את ההבדל בין מוליך חיבור לבין מוליך הארקה. לסולמות ותעלות כבלים מחברים מוליך חיבור ולא מוליך הארקה!