#127897
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מכשיר תקני שמיועד לבדיקות לא יתפוצץ ולא יאפשר מדידה אם קיים הפרש פוטנציאלים שעולה על מספר וולט בין הגוף הנמדד לפס ההארקה בלוח, או פס השוואת הפוטנציאלים.

כאשר משתמשים בטכניקות מאולתרות כמו בדיקת רציפות בעזרת אוםמטר או צפצוף, או מכשיר לא תקני במתקן שמחובר למתח יש סיכון רב וקיים סיכוי להפגע במקרה של מדידת רציפות הארקה לגוף מחושמל.