#127901
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשהלוחות שמתוחזקים היטב אין סיבה להחליף ציוד או להחליף לוח.

תמיד קיים אצלי חשש שמפסקים בעלי הגנות תרמומגנטיות לא יפסיקו בשל התעייפות המנגנון או קורוזיה. לפיכך רצוי לבצע בדיקת פעולה אחת למספר שנים. מפסקים אוטומטיים בעלי הגנות אלקטרוניות קל יותר לבדוק וניתן לוודא במדויק שהם עומדים בזרמים ובזמנים שהוגדרו בהגנות.

רצוי להחליף מפסקי מגן אחת ל- 20 עד 25 שנים.

רצוי להחליף ציוד שהתקנים לגביו השתנו וכעת אינו עומד בדרישות הבטיחות.

רצוי להחליף ציוד ולוח כאשר במשך השנים הותקנו אביזרי מיתוג מיצרנים שונים.