#127906
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשההתקנה באמצעות כבל ניתן להתקין  מא”ז לזרם נקוב של 20 אמפר כשמוליכי הכבל הם בשטח חתך של 2.5 ממ”ר. אם מדובר במוליכים מבודדים, יש צורך במוליכים של 4 ממ”ר כשהמבטח לזרם נקוב של 20 אמפר.