#127914
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בלוח בעל תקינה יש מדיניות ניהול מקום פנוי.

יצרן הלוח אמור להשאיר מקום פנוי בלוח שצריך להיות 25 עד 30 אחוז מהמקום.

במסמכי תיאור הלוח אמור היצרן לפרט מהם האביזרים שמותר להתקין במקום הפנוי או שיש להשתמש במפסקים שהותקנו והוגדרו כשמורים.

אין להתקין מפסקים מיצרן אחר אלא מיצרן הציוד שמותקן בלוח ואין להתקין ציוד מיתוג שאינו מתאים למדיניות המקום הפנוי.

חשוב לקרא את תקן 61439-2