#127915
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מוליכי פאזות ניתן לחבר על מהדק אחד או בסופית אחת כמו שעניתי לכל אורך הדיון! שאלתך היתה לגבי מוליכי אפס והארקה ושם רשמתי שאסור.