#127916
Samy
משתתף

לאריאל שלום רב 

כנראה לא היתי מספיק ברור 

הכוונה שלי היתה רק  עבור מוליכי פאזות 

ואני חוזר ושואל האם מותר לחבר 2 מוליכי פאזות עם מהדק כפול אם הם באותו חתך 

ברור שמוליך אפס או הארקה נידרש לחבר אך ורק על בורג אחד 

בתודה וחג שמח 

סמי רז