#127919
Samy
משתתף

לMATZRI שלום רב 

נכון שכל נקודה ונקודה צורכת 3A 

ויש לך 5 נקודות 

 א לא היתי מחבר את כל השקעים למעגל אחד והיתי לפחות מפצל ל2 מעגלים או אפילו ל3 

1 לסלון 

ו2 לחדרים 

בקשר ללוח שהוצע 

לפי תקנות החשמל אמצעי ניתוק הם עד 2 מטר גובה ולכן הלוח בתקרת גבס אינו תקין 

בברכה 

סמי רז