#127942
elad
משתתף

שלום רב,

כאשר מס’ צרכנים בעלי גוף מתכתי מותקנים על מסד מתכתי, ויש בינהם קשר גלווני, פסקה ועדת הפירושים שניתן להגן על מכשירים אלו בהפרד מגן, ולא נדרש משגוח בדומה לזינה צפה,

בניגוד למה שטענו חלק מהחברים בפורום.