#127944
MalkaEli
משתתף

היי,

בנוגע לסעיף 6

עד 500 מטר זה לא בדיוק מדוייק,

הרבה אני שומע מהם את התשובה הזאת.

אך על פי התקנות יש צורך לעמוד במשוואה

של מתח העבודה כפול המרחק לא יעלה על  100000

 ואם מדברים על 230v אזי המרחק המקסימלי הוא 435 מטר בקירוב.