#127946
Power
משתתף

שלום Erez Klein

נכון,צריך חתימה של החשמלאי המבצע וזה יהיה חתימה של חשמלאי אחר.

נשארת שאלה,

אפילו האם מבחינת חתימות הכל בסדר, מה לגבי זה, שצריך לבדוק מתקן חשמל שבוצע לא על ידי חשמלאי?

גם לא בפיקוח של חשמלאי.או חתימה בסוף נחשבת בתור פיקוח וזה תקין?