#127947
Erez klein
משתתף

Power בוקר אור

ודאי שזה אסור , אולם,במידה והושקע כסף עבור חומרי גלם והכל מותקן,ומבחינה טכנית ניתן  לעבור על הכל ״בידיים ובעיניים ובמידה ואין ספק שהכל תקין ניתן לקחת על זה אחריות ולקדם את זה.

הבעייה העיקרית כאן לפי דעתי היא ש ״הפשרה של היום היא הנורמה של מחר״ ואסור לתת יד ליוזמות אסורות כאלה.

כלומר,