#127951
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. איני בטוח שההתקנה בתמונה מתארת הזנה למעגל בודד. משום מה זה נראה לי שיש כן חלוקה למספר מעגלים במקביל שכולם ניזונים מאותו מבטח ולא כבלים מקבילים.
  2. איני רואה כל הגיון (כלכלי, טכני או התקנתי) להתקין 3 כבלים במקביל לאותו צרכן. לי מהתמונה נראה שהמוליכים הם בשטח חתך של 2.5 ממ”ר. חיבור מעגל ידי בשטח חתך מוליכים של 6 ממ”ר או מכסימום 10 ממ”ר עדיף ונכון הרבה יותר.
  3. ההתקנה הנ”ל נראית מסוכנת ואני סבור שגם אינה תקנית.