#127953
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההתייחסות היחידה בתקנות החשמל (התקנת כבתים והתקנת מוליכים) היא לתיבות מעבר (לא שוחות)

סוג התיבה ואופן ההתקנה נקבעים על ידי המתכנן שחייב להתאים את הציוד למקום התקנתו!

 כדאי להיעזר במפרט 08 של הוועדה הבין משרדית. שם יש הרבה יותר מידע בנושא זה

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications/36