#127957
1979
משתתף

הי

שאלה שנשאלה בוועדה,

מה עדיף מפסק פחת או הארקה ומה הסיבה

באם בחרתם במפסק פחת או בהארקה…