#127965
bens
משתתף

מבחינת גדלי חתך, איך אני יודע באילו גדלים לבחור? 

האם 2.5 נחושת להחליף ב 2.5 נחושת גמיש? לא מצאתי לכך התייחסות גם כן, מההסבר שלך אני מבין שהעמידות לחום קטנה, כלומר ההגיון שלי אומר ששטח החתך צריך לגדול לעומת נחושת קשיחה כדי להפחית את החום.