#127968
MalkaEli
משתתף

היי,

לא מכיר התייחסות לכך, וגם זה כנראה לא רלוונטי זמן התגובה. יש התייחסות למתח עבודה בו הלחצן צריך לעבוד. לא זוכר כרגע בעל פה את הטווח מתחים.

ישנם מפסקים תלת פאזיים בהם הנגד מחובר בין 2 פאזות, ויש בין פאזה למוליך ה N.

מנגנון הTEST אין לו קשר לזמן וזרם הזליגה אמיתי של המפסק.

לעיתים ייתכן מפסק שקופץ בזרם והזמן המתאים

אבל הלחצן test לא מגיב, או הפוך.