#127972
1979
משתתף

גם אם יותקנו שני מפסקי פחת בטור,

עדיף הארקה ?

אריאל אשמח להתייחסותך…